پرنده‌نگری

پرنده‌نگری راهی به‌سوی حفاظت پایدار تنوع‌زیستی

همه ما میتوانیم پرنده ها را ببینیم. کافی است  ازخانه بیرون برویم و به اطراف نگاه کنیم. مهم نیست که کجا هستیم. درهرجایی میتوان به تماشای پرندگان اقدام کرد. با این وجود، پرنده نگرها تکنیک هایی می دانند که امکان بهتر دیدن و یافتن پرنده را فراهم می کند.

برای لذت بیشتر از دنیای پرندگان به این موارد توجه کنید :

 ساکت باشیم ؛ پرندگان به سرعت با شنیدن صداهای بلند پریده و خود را پنهان می کنند.نزدیک شدن به یک پرنده تقریبا غیر ممکن است چراکه آنها خیلی بهتر از ما می شنوند. با به حد اقل رساندن صدا میتوانیم تا حدی به پرنده نزدیک شویم. بعضی از ما با دیدن یک گونه خاص هیجان زده شده و فریاد می زنیم: " نگاه کنید . آنجاست"

  • پرنده نگرها به زودی یاد میگیرند که همان حرف ها را نجوا کنند. نتیجه این خواهد بود که پرنده درآنجا باقی می ماند و همه افراد می توانند آن را ببینند.
  • همانطور که صدای بلند پرنده را فراری می دهد حرکت های ناگهانی ما نیز آنها را متوجه می کند. نزیک شدن به پرنده یعنی پاورچین راه رفتن و حرکت های آهسته و حساب شده. حرکتهای تند و ناگهانی مثل پس و پیش بردن دوربین نیز می تواند پرنده را هیجان زده و دورکند. هرچه به پرنده نزدیک تر باشیم باید آرام ترحرکت کنیم.
  • در فصول غیر زادآوری (پاییزوزمستان) بسیاری از پرندگان کوچک آوازخوان برای امنیت و تهیه آسانترغذا درگروههای ناهمسان دیده می شوند. این گروها اصولاً آرام هستند ولی تقریباً همیشه دربین آنها یک یا دو پرنده با ایجاد صدا شما را به سمت این دسته ها ی بزرگ و متنوع راهنمایی می کنند. درزمستان صدای seep در یک بیشه می تواند به معنی دسته ای بزرگ ازگنجشکها، چرخریسکها ویا سسکها باشد.
  • صبور باشیم ؛ سسکی که د رحال ورجه وورجه کردن بر روی یک بوته است بالاخره به جایی می رود که از آنجا ما می توانیم به خوبی آن را ببینیم. پرنده نگری اغلب همراه است با صبر و حوصله و انتظار برای رؤیت پرنده .
  • برای تشخیص درست ترو آسانتر یک پرنده بهتر است طوری بایستیم که آفتاب از پشت سرمان بتابد؛ هرچند این موضوع همیشه امکان پذیر نیست . وقتی پرنده بین ما و خورشید باشد رنگهایش دیده نمی شوند و آنچه می بینیم فقط تصویری ضد نور است.
  • گاهی اوقات هرچقدر ساکت باشیم یا بی حرکت نمی توانیم پرنده ای ببینیم. در چنین مواقعی پرنده نگر ها تکنیکی را اجرا می کنند که آن تقلید صدای pish است. این صدا ی سوت کوتاه با بوسیدن پشت دست یا دمیدن هوا از لابلای دندانها تولید می شود. پرندگان کوچک جذب چنین صداهایی می شوند و اغلب برای جستجوی صدا بیرون می آیند.
  • بسیاری ا زپرنده نگرها بر روی گروههای پرندگانی که در لای بوته ها و بیشه ها هستند تمرکزمی کنند و فراموش می کنند که به زیستگاههای اطراف هم نگاهی بیندازند. بدین ترتیب ، بیشتر اوقات یادمان می رود که به آسمان هم نگاه کنیم  و تماشای دستجات غازها و اردکها ویا یک پرنده شکاری را از دست می دهیم.

Tarlan Ornithological Society ©

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه پرنده‌شناسی طرلان است.
استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع و نام/نام‌های صاحبین آثار مجاز است.